อย. เตรียมมาตรการพร้อม สำรองยารับมือโควิด-19

อย. เตรียมมาตรการพร้อม สำรองยารับมือโควิด-19

อย. – เว็บไซต์ อย. ได้เผยแพร่ข่าว การเตรียมมาตรการความพร้อม และการสำรองยาที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการขาดแคลนยาในสถานการณ์โรคระบาด

และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านยา เพื่ออำนวยความสะดวกนำเข้ายาที่จำเป็น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมสำรองยาในประเทศ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ทั่วโลกทำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสหลายขนานเป็นสูตรยาในการรักษา เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษามาลาเรีย ยารักษาเอดส์ ยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้ทั่วโลกมีความต้องการนำเข้ายาสำเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตยาสูงขึ้น จนอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19  ซึ่ง อย. เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการขาดแคลนยาดังกล่าว จึงได้อำนวยความสะดวกให้องค์การเภสัชกรรมนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 187,000 เม็ด  และได้กระจายยาไปทั่วประเทศแล้ว รวมทั้งพร้อมจะนำเข้ายาอีกจำนวน 100,000 เม็ดสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน และหากมีความจำเป็นต้องสำรองยาให้มากขึ้นอีกในอนาคต จะเร่งรัดประสานงานองค์การเภสัชกรรมต่อไปโดยเร็ว

ในด้านการนำเข้ายาสำหรับรักษาโรคโควิด-19 รายการอื่นๆ นั้น อย.ได้จัดให้มีช่องทางด่วนเพื่อเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังให้ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณยาคงคลังเป็นรายสัปดาห์ โดยหากพบมีปัญหาการนำเข้าหรือผลิตยา ให้รีบแจ้ง อย. เพื่อ อย.จะเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่ง ณ ขณะนี้ อย.ได้อำนวยความสะดวกโดยประสานไปยังกรมศุลกากรเพื่อขอยกเว้นภาษีการนำเข้ายาและการบริจาคยาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ไว้ด้วยแล้ว

เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมและสำรองยาจำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับกรณีโรคโควิด-19 รวมทั้งยาที่ใช้รักษาโรคกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น ยาเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ