ก.แรงงาน งัดมาตรการเข้ม-สร้างระบบ e-Services ป้องกันโควิด-19

ก.แรงงาน งัดมาตรการเข้ม-สร้างระบบ e-Services ป้องกันโควิด-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไปยังประชาชนและกำลังแรงงานที่จะมาใช้บริการ

ในส่วนของกพร. ยังคงมีงานให้บริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ และการฝึกอบรม จึงกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีการคัดกรองและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันหน่วยงานของกพร. ทั่วประเทศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตั้งจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจล แอลกอฮอลล์ล้างมือ ลดจำนวนคนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และจัดสถานที่เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม

และกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกเป็นประจำทุกวัน ส่วนการประเมินความรู้ความสามารถ มีฉากกั้นระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ใช้ไมโครโพนในการสัมภาษณ์ เป็นต้น

“เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ทำงานจากที่บ้าน และช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 กพร. ได้นำระบบ e-Services มาใช้ในการรับสมัครฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถและสมุดประจำตัว ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มีระบบรายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะอีกด้วย มาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ จะมีส่วนสำคัญในการลดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา gnews