กรมการจัดหางาน จัดโครงการจ้างงาน 45 วัน ให้วันละ 300 บาท ช่วยพยุงแรงงาน

กรมการจัดหางาน จัดโครงการจ้างงาน 45 วัน ให้วันละ 300 บาท ในรูปแบบ  Work Form Home ช่วยพยุงแรงงาน

เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข่าว กรมการจัดหางาน จัดโครงการจ้างงาน 45 วัน ให้วันละ 300 บาท ช่วยพยุงแรงงาน

โดย นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงาน ในส่วนของกรมการจัดหางานได้จัดโครงการจ้างงานผู้ว่างงานทั่วไป

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป ทำงานแบบ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่/ชุมชน

ให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น การต่ออายุแรงงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

รวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงาน โดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ค่าจ้างวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศ 86 แห่ง

เริ่มเดือนเมษายนนี้

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2