ธ.ก.ส. เปิด “สินเชื่อฉุกเฉิน” สู้ภัยโควิด-19 สำหรับเกษตรกร

ธ.ก.ส. เปิด “สินเชื่อฉุกเฉิน” สู้ภัยโควิด-19 สำหรับเกษตรกร

สินเชื่อฉุกเฉิน – เพจ ธ.ก.ส. ได้โพสต์ รายละเอียด โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ดังนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2555-0555