ขยายรับเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น 6 เดือน รวมได้ 3 หมื่นบาท

ขยายรับเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท
ขยายรับเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท

ขยายรับเงินเยียวยาโควิด-19 เป็น 6 เดือน รวมได้ 3 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง แถลงผลการประชุม ครม. ถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 กับกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ผ่านมานั้น

การจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย. นั้น ล่าสุด ครม. มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2563 โดยจำกัดที่ 9 ล้านคน