รัฐบาล-สมาคมโรงแรมไทย เตรียมปรับ รร. ให้เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

รัฐบาล-สมาคมโรงแรมไทย เตรียมปรับ รร. ให้เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ไทยคู่ฟ้า – เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์เฟซบุ๊กว่าด้วยเรื่อง แผน “ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม” เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันของรัฐบาลและสมาคมโรงแรมไทย โดยมี 2 รูปแบบ คือ โรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วย (Hospitel) และโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังฯ (Hotel Isolation) รวมทั้งเตรียมทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการแยกกักตัวเองจากครอบครัวด้วย

โดยขณะนี้ ทางเพจรายงานว่า มีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะขยายจำนวนห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า 16,000 ห้อง