สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว บริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษา

สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว บริจาคพลาสมา เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อไป สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้วันนี้ 

วันที่ 6 เม.ย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 กลับมาเป็นผู้ให้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรง เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ซึ่งพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรค ขณะนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคแล้ว

โดยผู้ประสงค์จะบริจาคพลาสมา จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายไม่มีอาการ ออกจากโรงพยาบาลกักตัวที่บ้านครบ 14 วัน น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไป และแข็งแรงดีแล้ว จึงจะสามารถมาบริจาคพลาสมาได้

จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับผู้ป่วย โดยท่านจะเป็นฮีโร่ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมาน หายจากโรคโควิด-19 เพราะพลาสมาของท่าน มีคุณค่าอย่างมหาศาล และไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/3aKwQ18 โดยจำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อมีคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายต่อไป