ง่ายมาก! เปิดวิธียกเลิกลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ทำอย่างไร ดูเลย

ง่ายมาก! เปิดวิธียกเลิกลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ทำอย่างไร ดูเลย

หลังกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ให้ลูกจ้าง แรงงาน อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)

ต่อมา กระทรวงการคลังจึงเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียน สามารถยกเลิกรับเงินเยียวยา​ผ่านเว็บไซต์ ‘www.เราไม่ทิ้งกัน.com’ ตั้งแต่วันนี้ (4 เม.ย.) เป็นต้นไป เพื่อช่วยไม่ให้ผิดกฎหมายแจ้งข้อมูลเท็จต่อภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม เริ่มวันนี้! “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดโอกาสให้คนลงทะเบียนมั่วนิ่ม แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลได้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและต้องการยกเลิกรับสิทธิ สามารถเข้าไปยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ให้กด “ยกเลิกลงทะเบียน” ดังนี้

1. กดไปที่ช่องสีแดง ‘ยกเลิกการลงทะเบียน’

2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวันเดือนปีเกิด เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่มยกเลิกลงทะเบียนที่ด้านล่างอีกครั้ง

3.เมื่อกดยกเลิกลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งไปยังหน้าแจ้งเตือนและสอบถามอีกครั้งว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นการกระทําของข้าพเจ้าในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจ บังคับของผู้ใด และไม่ได้เกิดจากการสําคัญผิดแต่ประการใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงไม่ประสงค์จะลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้” ให้ติ้กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม แล้วกดยืนยันและดำเนินการต่อ และรอให้ระบบตรวจสอบสักครู่

4.ระบบจะแจ้งรหัส OTP เข้าในโทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OTP จากนั้นกดยืนยัน

5.ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ กดตกลง