ระวังของปลอม! เปิดจุดสังเกต “แอลกอฮอล์ศิริบัญชา” แท้-ปลอม ดูไม่ยาก

ระวังของปลอม! เปิดจุดสังเกต “แอลกอฮอล์ศิริบัญชา” แท้-ปลอม ดูไม่ยาก

ในช่วงนี้ที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากหน้ากากอนามัยที่ต้องพกติดตัวแล้ว เจลล้างมือ หรือแอลกฮอล์ก็เป็นอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในตลาดตอนนี้จึงมีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะลูกค้าจะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่ามีคนฉวยโอกาสทำสินค้าลอกเลียนแบบมาวางจำหน่ายในท้องตลาดเสียอย่างนั้น

ล่าสุด ศิริบัญชา แบรนด์แอลกอฮอล์ชื่อดัง ได้โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เตือนให้ระวังสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ โดยทางแบรนด์ได้เปิดจุดสังเกตวิธีการดูของแท้  ไว้ดังนี้

เนื่องจากมีผู้บริโภคติดต่อสอบถามเข้ามาถึงสินค้ากลุ่มแอลกฮอล์ที่มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง เลียนแบบฉลาก ตั้งชื่อใกล้เคียง หรือนำข้อมูลบางส่วนที่ระบุอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ศิริบัญชาไปใช้จนทำให้เกิดความสับสน

ทางบริษัทขอชี้แจงดังนี้
1.สินค้าประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผลิตภายใต้ชื่อแอลกอฮอล์ “ศิริบัญชา” และ “eXta Plus” เท่านั้น ไม่มีการผลิตภายใต้ชื่อฉลากอื่น

2.สินค้าที่ตั้งชื่อหรือออกแบบฉลากให้ดูใกล้เคียงไม่ใช่สินค้าของทางบริษัทฯแต่อย่างใด

3.มีการโฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบโดยการวางคู่กับสินค้าจริงของทางบริษัท ซึ่งทำให้ผู้บริโภคอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสินค้าจริงของทางบริษัทฯเช่นกัน

ฉลากผลิตภัณฑ์นี้ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับสินค้าที่ละเมิด โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางทีมงานศิริบัญชา มีความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกท่าน จึงขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังสินค้าแอบอ้าง ปลอมแปลง เลียนแบบฉลากเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านได้