เริ่มวันนี้! “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดโอกาสให้คนลงทะเบียนมั่วนิ่ม แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลได้

เริ่มวันนี้! “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดโอกาสให้คนลงทะเบียนมั่วนิ่ม แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลได้ พร้อมปรับเวลาให้ลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย (ณ สิ้นวันที่ 2 เมษายน 2563) โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ ดังนี้

  • 28 มีนาคม 2563 8.5 ล้านราย
  • 29 มีนาคม 2563 10.2 ล้านราย
  • 30 มีนาคม 2563 2.3 ล้านราย
  • 31 มีนาคม 2563 1.1 ล้านราย
  • 1 เมษายน 2563 7.2 แสนราย
  • 2 เมษายน 2563 6.6 แสนราย

นายลวรณ เผยต่อว่า ภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อยดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไปในการนี้ ผู้ได้รับสิทธิขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com