COMANหุ้นน้องใหม่กลุ่มซอฟต์แวร์โรงแรมเ

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (COMAN) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 34 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท โดยได้เปิดจองจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน ผลตอบรับดี และจะนำ COMAN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “COMAN”
ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมา ได้เดินทางไปโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน ทั่วทุกภูมิภาค เห็นได้ว่านักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้น โคแมนชี่ เป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจลงทุนในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในอนาคต สำหรับผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) มีรายได้จากการขายและให้บริการจากงบการเงินรวม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 60% – 70% และอัตรากำไรสุทธิประมาณ 18% – 26%
นายสมบูรณ์  ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ(COMAN) ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ กล่าวว่า บริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการรุกตลาดกลุ่มประเทศ CLMV และในประเทศที่กำลังพัฒนาในธุรกิจด้านการโรงแรม ใช้ในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมไอทีด้านการท่องเที่ยว และเป็นเงินทุนในอนาคต ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง หรือการร่วมลงทุนกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) โคแมนชี่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 53.06 ล้านบาท 63.90 ล้านบาท และ 101.14 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 9.41 ล้านบาท 13.29 ล้านบาท และ 27.08 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้จากการขายและบริการ 57.66 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 26.99% ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น และมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาโอกาสที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น รวมทั้งการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว