ชาวนาเริ่มขายข้าวได้ ทยอยไถ่ถอนทรัพย์สินจากโรงรับจำนำในชัยนาท เงินหมุนเวียนวันละ 4 ล้านบาท

วันที่10พฤศจิกายน 2559 นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท เปิดเผยว่าตั้งแต่วันจันท์ที่ผ่านมา มียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละกว่า4ล้านบาท โดยเป็นการนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ ที่นำมาจำนำไว้คืน กว่าร้อยละ80 ซึ่งแตกต่างกับภาพรวมก่อนหน้านี้ที่ในแต่ละวันจะมียอดการรับจำนำทรัพย์สินมากกว่าการไถ่ถอน ที่เฉลี่ยมากถึงวันละ5ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่กระแสเงินในระบบแปรผันจากการไหลออกเป็นไหลเข้านั้นคาดว่ามาจาก ลูกค้าของสถานธนานุบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนา ได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวไปขายเมื่อได้เงินมาจึงทะยอยนำมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืน โดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาทได้เตรียมเงินสดสำรอง กรณีเงินไหลออกจากการไถ่ถอนทรัพย์สินของประชาชนไว้วันละกว่า15ล้านบาท และจากกระแสการเงินที่กลับมาสะพัดอีกครั้งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดด้วย