บสย. เยียวยาธุรกิจท่องเที่ยว เติมทุนเต็มวงเงิน สูงสุดต่อราย 20 ล้านบาท

บสย. เร่งเยียวยาท่องเที่ยว เปิดเกณฑ์ค้ำฯ ซอฟต์โลน เติมทุนเต็มวงเงิน สูงสุดต่อราย 20 ล้านบาท

​บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เร่งเยียวยาภาคท่องเที่ยว เปิดเกณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านซอฟต์โลน 10,000 ล้านบาท เติมทุนเต็มวงเงิน ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย  20 ล้านบาท

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. พร้อมดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะที่ 8 โดยมีหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ ดังนี้

1.เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอาชีพอิสระ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะที่ 8

2.บสย. จะให้การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้วงเงินกู้เต็มจำนวนที่ต้องการ

3.ค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านธนาคารออมสิน ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ราย โดยผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อใน 2 ปีแรก โดยมีระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

โครงการค้ำประกันสินเชื่อซอฟต์โลน เป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทาง การเงินแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยที่ผ่านมา บสย. ได้ประชุมให้ข้อเสนอแนะร่วมกับภาคการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวม 13 สาขา เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มได้รับผลกระทบ

พร้อมกันนี้ทาง บสย. ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย บสย. ได้เปิดช่องทางการติดต่อ บสย. ผ่าน Call Center 02-890-9999 เว็บไซต์ www.tcg.or.th Facebook บสย. และ LINE: @doctor.tcg