แบงก์งดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึงวันที่ 6 เม.ย. 63 เลี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

แบงก์งดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึงวันที่ 6 เม.ย. 63 เลี่ยงแพร่ระบาดโควิด 19
แบงก์งดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึงวันที่ 6 เม.ย. 63 เลี่ยงแพร่ระบาดโควิด 19

แบงก์งดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึงวันที่ 6 เม.ย. 63 เลี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ขอแจ้งว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน ในการนี้จึงมีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไป จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 และจะกลับมาให้บริการปกติในวันที่  7 เมษายน 2563 สำหรับบริการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ที่สาขาตามปกติ
ทั้งนี้ ทุกธนาคารยังคงให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และสาธารณชน และขอแนะนำให้ลูกค้าเลือกเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆ เป็นลำดับแรก ซึ่งปัจจุบันยังคงให้บริการได้ตามปกติ เช่น เครื่องบริการถอนเงิน-ฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/CDM) โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) และอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) เป็นต้น
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของลูกค้าและคนไทยทั้งประเทศจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์แห่งความยากลำบากในครั้งนี้ด้วยกันได้ในที่สุด
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Call Center และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของ ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติทุกแห่ง