รถพุ่มพวงฟังทางนี้! เปิด 9 ข้อปฏิบัติ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในช่วงโควิด-19

รถพุ่มพวงฟังทางนี้! เปิด 9 ข้อปฏิบัติ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในช่วงโควิด-19

รถพุ่มพวง – ในสภาวการณ์ที่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนอย่างเคย การซื้ออาหารและสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำในตอนนี้ เพราะใครๆ ก็ไม่อยากออกจากบ้าน หากไม่จำเป็น รถพุ่มพวง หรือ รถเร่ จึงเป็นทั้งตัวเลือกและตัวช่วยให้กับคนที่อยู่บ้าน ไม่อยากออกไปไหนเป็นอย่างยิ่ง

แต่ก็ใช่ว่าคนจะลดการป้องกันและระวังตัวลง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จับจ่ายสินค้าจากรถพุ่มพวง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยคำแนะนำ 9 ข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวง โดย 9 ข้อแนะนำ มีดังนี้

1) พาหนะ/รถเร่ สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

2) อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน

3) เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บ แยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

4) อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย

5) ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิดใช้น้ำแข็งสะอาด

6) ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน

7) ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค

8) ผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย  ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร

9) หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง

 

ที่มา : กรมอนามัย