“คลัง” เตรียมจ่าย 5 พัน 9 ล้านรายแรก! พร้อมแจง ยอดลงทะเบียนผ่าน 19.8 ล้าน อาจไม่ได้เงินทุกคน

“คลัง” เตรียมจ่าย 5 พัน 9 ล้านรายแรก! พร้อมแจง ยอดลงทะเบียนผ่าน 19.8 ล้าน อาจไม่ได้เงินทุกคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดมากกว่าที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ไว้ประมาณ 3.5 ล้านคน ยืนยันว่า มีงบประมาณจ่ายผู้ผ่านเกณฑ์ทุกราย และหากคำนวณจากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท ภายใน 1 เดือน กระทรวงการคลังสามารถจ่ายเงินให้ประชาชนได้ถึง 9 ล้านคน

“ยืนยันว่า มีงบประมาณเพียงพอให้กับประชาชนที่ผ่านการคัดกรองทุกราย เนื่องจากมีแหล่งเงินสำรองของรัฐอีกหลายแห่ง และยังมีหนี้สาธารณะที่ยังมีช่องว่างสามารถขอกู้ได้เต็มเพดาน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 42%” นายลวรณ กล่าว

ขณะที่ยอดลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ล่าสุด วันนี้ (30 มี.ค.63) เวลา 14.00 น. มียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 19.8 ล้านคน ซึ่งสาเหตุที่จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์ เป็นเพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 เข้ามาลงทะเบียนเพิ่ม ประมาณ 6 ล้านคน โดยที่กระทรวงการคลังเสนอครม. ไม่ได้รวมกลุ่มดังกล่าว จึงคาดการณ์ประมาณ 3.5 ล้านคน

นายลวรณ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนไว้ไปให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินทุกคน ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ก่อน โดยกรณีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วข้อมูลถูกต้องจะใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด 7 วันหลังจากทำการ

ทั้งนี้ ชี้แจงคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าข่ายคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ คือ เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ค้าขาย เป็นต้น และจะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 และที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง