10 อันดับ ความพึงพอใจที่ประชาชนมอบให้รัฐบาล กรณีเยียวยาผลกระทบโควิด-19

“ซูเปอร์โพล” เผย 10 อันดับ ความพึงพอใจที่ประชาชนมอบให้รัฐบาล กรณีเยียวยาผลกระทบโควิด – 19

เมื่อวานนี้ (28 มี.ค.) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการรัฐ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,138 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23–27 มี.ค. 2563 พบว่า ร้อยละ 96.4 ทราบข่าวมาตรการรัฐ ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ ร้อยละ 5.4 ไม่ทราบข่าว

ส่วน 10 อันดับ ความพอใจที่ประชาชนที่มีต่อมาตรการรัฐในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า

1. ร้อยละ 85.3 พอใจกระทรวงพลังงาน ลดราคาก๊าซหุงต้ม 

2. ร้อยละ 84.2 พอใจกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมัน

3. ร้อยละ 76.7 พอใจกระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4. ร้อยละ 75.7 พอใจการเยียวยาผู้ประกอบการ ด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี

5. ร้อยละ 73.7 พอใจกระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มรายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้

6. ร้อยละ 72.3 พอใจธนาคาร ด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ

7. ร้อยละ 71.9 พอใจกระทรวงการคลัง ช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาท ต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ

8. ร้อยละ 70.5 พอใจธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน

9. ร้อยละ 69.1 พอใจรับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย

10. ร้อยละ 48.2 พอใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 44.5 เป็นกลุ่มพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ในขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล สูสีกันอยู่เล็กน้อยคือ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 28.8 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล มีอยู่ร้อยละ 26.7