เปิด 44 รายชื่อเว็บไซต์ปลอมลงทะเทียนสิทธิ์เงินช่วยเหลือโควิด-19

เปิด 44 รายชื่อเว็บไซต์ปลอมลงทะเทียนสิทธิ์เงินช่วยเหลือโควิด-19

ศูนย์ข้อมูล covid-19 เตือน ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือ COVID-19 ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และเน้นย้ำอีกครั้ง ก่อนกรอกชื่อเว็บไซต์ พิมพ์ด้วยตนเอง สะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง

และระวัง 44 เว็บไซต์ปลอม ดังนี้