บีทีเอส ดูแลผู้โดยสารเที่ยวเดินทางหมดอายุ จากผลกระทบ COVID-19

บีทีเอส ดูแลผู้โดยสาเที่ยวเดินทางหมดอายุ จากผลกระทบ COVID-19

บีทีเอส – จากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากปัญหาด้านการแพร่ระบาดของโรคข้างต้นแล้ว ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลกระทบต่อการเดินทางของแต่ละสาขาอาชีพ และยังไม่มีทีท่าว่าปัญหาดังกล่าวจะยุติลงได้เมื่อใด

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (จำกัด) ผู้บริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ทราบถึงผลกระทบในเรื่องของผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทางเป็นอย่างดี ​และมีความเห็นใจผู้ใช้บริการ​เป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ... การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 1) ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทาง และการใช้บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน ของผู้โดยสาร ขณะนี้ทาง บริษัทได้ดำเนินการออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทางดังกล่าว ด้วยการคืนเที่ยวเดินทาง ให้ผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทาง ระหว่าง  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2563  ที่ยังมีเที่ยวเดินทางคงเหลือ และหมดอายุภายในวันที่  30  เมษายน  2563 สามารถนำบัตรโดยสารติดต่อขอรับสิทธิ์การคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุตามจริง เมื่อประสงค์จะเดินทาง ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หรือภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด จะคลี่คลายตามประกาศจากทางรัฐบาล ทั้งนี้เที่ยวเดินทางที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เดินทาง

ตลอดระยะเวลา​ที่ได้เผชิญ​สถานการณ์​นี้ร่วมกันมา​ บริษัท​ขอ​ขอบคุณ​ ผู้ใช้บริการทุกท่าน​ที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับมาตรการ​ที่ทางบริษัท​ได้ขอความร่วมมือเป็นอย่างดี​ บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของประเทศอย่างดีที่สุด ​และขอเป็นกำลังใจให้​ทุกท่านร่วมผ่านสถานการณ์อันยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ (02) 617-6000 Line Official : @btsskytrain