ย้ำครั้งสุดท้าย! ตกงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนรับ 5 พัน “ต้องทำยังไง-ใช้อะไรบ้าง?”

ลงทะเบียนรับ 5 พัน
ลงทะเบียนรับ 5 พัน

ย้ำครั้งสุดท้าย! ตกงานจากโควิด-19 ลงทะเบียนรับ 5 พัน “ต้องทำยังไง-ใช้อะไรบ้าง?”

ลงทะเบียนรับเงิน – ที่เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยแพร่วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชย เดือนละ 5 พันบาท ต่อคน นาน 3 เดือน (รวม 15,000 บาท) โดยจะเริ่มลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

www.เราไม่ทิ้งกัน.com
หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ผู้ที่จะขอรับเงินชดเชยได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านหน้าที่การงาน จากวิกฤตการณ์โควิด-19 คุณสมบัติ วิธีการลงทะเบียน และหลักฐานที่ใช้ มีดังนี้

ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล COVID-19