เปิด 4 วิธี เลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย ทำอย่างไรนะ?

Woman Hand Pump Alcohol Gel in order to Kill Germs

เปิด 4 วิธี เลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย ทำอย่างไรนะ?

ที่เพจ อย. ได้เผยแพร่เกร็ดความรู้ 4 ขั้นตอน ในการเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย มีดังนี้

  1. ฉลาก มีฉลากชัดเจน ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อการค้า ประเภทชนิดของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและควรแสดงวันหมดอายุชัดเจน คำเตือน เลขที่ใบรับจดแจ้ง

2. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ ทำให้เจลมีความหนืดเหมาะสม และไม่เกิดการแยกชั้น

3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและไม่หมดอายุเมื่อเปิดใช้จะมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์ ต้องไม่แยกชั้น เปลี่ยนสี จับเป็นก้อน ตกตะกอน

4. ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้ง เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10 หลัก (จดแจ้งเดิมจนถึงปี 2560) หรือ 13 หลัก (จดแจ้งตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน) ของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ว่ามีข้อมูลตรงกับฉลาก เพื่อป้องกันการสวมเลขที่ใบรับจดแจ้งและจดแจ้งไม่ตรงตามฉลากที่แสดง

สามารถตรวจสอบเลขรับจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย.(www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”)