มท. อนุมัติให้ ศูนย์มือถือเปิดในห้างได้ หลังปชช.เดือดร้อน มือถือชำรุด ไม่มีที่ซ่อม

มท. อนุมัติให้ ศูนย์มือถือเปิดในห้างได้ หลังปชช.เดือดร้อน มือถือชำรุด ไม่มีที่ซ่อม

จากการณี ศบค. มีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ที่ตั้งอยู่ในห้างต้องปิดไปด้วย ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีมือถือมีปัญหา โดยเฉพาะกรณีซิมดับ หรืออุปกรณ์ชำรุด

เมื่อวันที่ 27 มี.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงพิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการประชาชนได้