เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ยกเว้นค่าเช่า ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ระหว่างปิดให้บริการตามประกาศจากภาครัฐฯ

 ตามที่ได้มีประกาศจากกรุงเทพมหานครเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 นั้น เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เช่า ทางบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์  ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ตามประกาศภาครัฐนั้น ทางบริษัท ได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้วยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ

ทั้งนี้บริษัท อยู่ในระหว่างพิจารณาช่วยเหลือ ในด้านอื่น และจะประกาศให้ทราบในเร็วๆนี้ โดยบริษัทยังคงยืนยัน  ในการจัดการมาตรการอันเข้มงวดเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในทุกธุรกิจศูนย์การค้า เพื่อพนักงาน ร้านค้า และลูกค้า ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันมาโดยตลอด พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อทำให้สถานการณ์คลี่คลายให้ได้ในเร็ววัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคนไทย ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจ ในการก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน