คนผ่อนบ้าน เฮ! ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.100%-0.350% ต่อปี

คนผ่อนบ้าน เฮ! ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.100% – 0.350% ต่อปี

คนผ่อนบ้าน เฮ! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.100% – 0.350% ต่อปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าประชาชน โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ลดลงเหลือ 6.275% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MOR ลดเหลือ 6.150% ต่อปี แต่ยังให้คงอัตราดอกเบี้ย MLR ไว้ที่ 5.875 % ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 เป็นต้นไป 
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.100% – 0.350% ต่อปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของ ธอส. และสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลง 0.100% ต่อปี จาก 6.375% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.275% ต่อปี 

นอกจากนี้ ธอส. ยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) ลงอีก 0.350% ต่อปี จาก 6.500% ต่อปี เหลือ 6.150% ต่อปี แต่ยังให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ไว้ที่ 5.875% ต่อปี

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. (02) 645-9000