เคทีซี ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าเป็น 5% ช่วยสมาชิกบัตรเครดิตผ่านวิกฤตโควิด-19

เคทีซี ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิตเคทีซี จาก 10% เป็น 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อรอบบัญชี ให้สมาชิกบัตรทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ได้ทําการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิตเคทีซี ให้กับสมาชิกบัตรทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งจากเดิม 10% ลดเหลือ

  • 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
  • 8% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  •  10% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หมายเหตุ
    1. ยกเว้นการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
    2. ยกเว้นยอดผ่อนชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC
    3. ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตร เลือกชำระเต็มจำนวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19