แห่งแรกในไทย นวัตกรรมการผ่าตัดแบบ PSLD เจ็บน้อย หายไว

รพ. เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ชูนวัตกรรมการผ่าตัดแบบ PSLD เจ็บน้อย หายไว

ธุรกิจโรงพยาบาลแทบจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอ ความโดดเด่นดังกล่าวกลายเป็น “แรงดึงดูด” ที่จะทำให้หลายคนคิดค้นนวัตกรรมและเทคนิคการรักษา เพื่อดึงดูดผู้ป่วยให้เข้ามาทำการรักษา 

ยิ่งรัฐบาลผลักดันร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพในระยะ 10 ปี ยิ่งตอกย้ำว่า ตลาดโรงพยาบาลเอกชนไทยยังมีช่องทางการเติบโตอีกมหาศาล ทั้งเพื่อจับตลาดไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะต่างชาติที่หอบเงินมารักษาในเมืองไทย เติบโตเป็นตัวเลข “สองหลัก” อาทิ ชาวอาหรับ, จีน, กลุ่ม CLMV เป็นต้น

นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้อำนวยการ เผยว่า รพ. เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก เฉลี่ยอยู่ที่ 300 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทแห่งแรกในประเทศไทย

และปัจจุบันได้มีเทคนิคการผ่าตัดที่สามารถนำมาใช้เป็นที่แรก นั่นคือ การผ่าตัดส่องกล้องแบบ PSLD (Percutaneous Stenoscopoc Lumbar Decompression) ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย แผลเล็ก ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1 คืน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทดแทนการผ่าตัดแบบเดิมที่แผลกว้าง ต้องตัดกระดูกและกล้ามเนื้อหลัง ทำให้ความแข็งแรงลดลง และนอนโรงพยาบาลนาน ความเสี่ยงก็มากกว่า

เมื่อสอบถามถึงราคา คุณหมอ กล่าวว่า โดยปกติจะคิดว่าการผ่าตัดแบบนี้จะราคาสูง แต่ในทางตรงกันข้าม ผ่าที่นี่ ทีเดียวจบไม่ยืดเยื้อ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซากเหมือนกับไปที่อื่นๆ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยเทคนิคนี้นับพันราย

สำหรับแผนดำเนินงานของโรงพยาบาล คุณหมอ เผยว่า ไม่ได้ตั้งเป้ารายได้เพราะทำด้วยความรัก และต้องการให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย โดยยืนยันว่าโรงพยาบาลจะไม่หยุดพัฒนาเทคนิคใหม่มาเสนอประชาชน