เริ่มแล้ว! ผู้โดยสารที่ขึ้นบีทีเอส “ต้องสวมหน้ากากอนามัย” ก่อนเข้าใช้บริการทุกคน!

เริ่มแล้ว! ผู้โดยสารที่ขึ้นบีทีเอส “ต้องสวมหน้ากากอนามัย” ก่อนเข้าใช้บริการทุกคน!

บีทีเอส – ตามที่ มีประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสาร และหน่วยงานที่ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศดังกล่าว จะกำหนดบังคับให้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการสาธารณะทางรางทุกคนก่อนใช้บริการระบบราง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง แจ้งว่า ขอให้ผู้โดยสารทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ไม่มีหน้ากากอนามัย โดยให้ผู้ประกอบการนำหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา ให้แก่ผู้โดยสารทุกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่านสามารถติดต่อได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 www.bts.co.th Line @btsskytrain หรือ Application ‘BTS SkyTrain’