สะเทือนวงการหวย! ผู้ค้าวอนรัฐ เลื่อนวันออกสลากฯ เหตุโควิด-19 ทำคนซื้อน้อยลง

สะเทือนวงการหวย! ผู้ค้าวอนรัฐ เลื่อนวันออกสลากฯ เหตุโควิด-19 ทำคนซื้อน้อยลง อธิบดีกรมสรรพสามิต เตรียมยื่นเข้าที่ประชุม 25 มี.ค. นี้!

หวย – เมื่อวันที่ 23 มี.ค. กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยและกลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันที่กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เรียกร้องเรื่องขอเลื่อนวันออกสลากฯ งวดวันที่ 1 เม.ย. 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการค้าสลากฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาจำหน่ายและจะหมดมูลค่าลง เมื่อถึงกำหนดเวลาคือวันออกสลากฯ ประกอบกับสลากฯ เป็นสินค้าที่ขายขาดและทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เยียวยาผู้จำหน่ายสลากฯ ในขณะนี้ โดยเสนอให้เลื่อนการออกรางวัลไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย กล่าวว่า ผู้จำหน่ายสลากฯ ต้องตกเป็นผู้แบกรับภาระอันเป็นผลจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้จำหน่ายไม่สามารถออกจำหน่ายได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้มีอาชีพค้าฉลากฯ นับ 100,000 ชีวิต หลายแสนครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้

“พวกเราพร้อมและยินดีในการปฏิบัติตามและเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ที่ออกมาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ในขณะเดียวกัน มีแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” นายอำนวย กล่าว

นายอำนวย กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพค้าสลากฯ อย่างเร่งด่วน ได้แก่

1. ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายฉลากฯ โดยมีมติเรื่องการออกสลากฯ งวดวันที่ 1 เม.ย. 2563 ออกไปก่อน เพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีกรายย่อย ทั้งคนพิการ บุคคลธรรมดา ไม่ให้ตกอยู่ในสภาพขาดทุน

2.ขอให้ลดจำนวนสลากฯ ที่ซื้อจองและคืนเงินค่าสลากฯ จองของงวดประจำวันที่ 16 เม.ย. 2563 ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอคืนเงินจองต่อไป

3.ขอให้ผู้ที่จำหน่ายสลากฯ จำหน่ายสลากฯ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี

และเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยและกลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

โดยความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากนายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ที่เสนอให้มีการเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ 1 เม.ย. 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

โดยจะนำข้อเสนอดังกล่าว เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 25 มี.ค. เพื่อดูผลกระทบให้รอบด้าน ก่อนตัดสินใจว่าจะมีการเลื่อนออกรางวัลหรือไม่