คณบดีแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต แนะสู้โควิด ด้วยสมุนไพรไทย-จีน

คณบดีแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต แนะสู้โควิด ด้วยสมุนไพรไทย-จีน

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย  มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยและติดตามการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและรักษาไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) แบคทีเรีย และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ที่ไม่กลายพันธุ์ พบว่ามีสมุนไพรหลายชนิด สามารถป้องกันและรักษาโรค ผ่านกลไกการต้านเชื้อโรคโดยตรง

และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในทางเดินหายใจ การขยายผลมาใช้ในไข้หวัดใหญ่ Influenza  พบว่า ได้ผลในระดับหนึ่ง ส่วนการใช้ในโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ SARS และ MERS ไม่มีข้อมูลมากเพียงพอ

แต่ด้วยกลไกการทำงานดังกล่าวมา เชื่อว่าหากนำมาใช้กับ COVID-19 อาจช่วยได้ โดยเฉพาะการป้องกัน เสริมจากมาตรการทางกายภาพคือ ใส่ Mask กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ และ Social distancing

ส่วนการรักษาไข้หวัดในผู้ที่ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ควรรักษาตัวที่บ้าน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพื่อ    ลดความแออัด และลดความเสี่ยง การติดเชื้อ/ แพร่เชื้อที่โรงพยาบาล

สมุนไพรป้องกันไข้หวัด :

  1. ฟ้าทะลายโจร 400 มก. วันละครั้ง สัปดาห์ละ 5 วัน ติดต่อกันได้ 3 เดือน
  2. อิคินาเซีย (Echinacea) 500 มก. วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันได้ถึง 3 เดือน
  3. ตำรับยาจีนหมายเลข 1: หวงฉี 15 ก. ไป่จู๋ 10 ก. ฝางเฟิง 10 ก. ก้วนจ้ง 10 ก. จินหยินฮวา 10 ก. เพ่ยหลาน 10 ก. เฉินพี 6 ก. ชง แบบชา ด้วยน้ำร้อนที่ต้มเดือด นานครึ่งชั่วโมง ดื่มน้ำชาจนหมด วันละ 1 ครั้ง ติดกัน 7-10 วัน
  4. ตำรับยาจีน หมายเลข 2: ชังจู๋ 3 ก. จินหยินฮวา 5 ก. เฉินผี 3 ก. หลูเกิน 2 ก.  ซางเย่ 2 ก.   หวงฉี 10 ก. ชงแบบชาด้วยน้ำร้อนที่ต้มเดือดนานครึ่ง ชม. ดื่มน้ำชาจนหมดวันละ 1 ครั้ง 7-10 วัน

สมุนไพรรักษาไข้หวัดธรรมดา:

  1. ฟ้าทะลายโจร 400 มก. 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง 5 วัน ไม่หายไปหาแพทย์
  2. ตำรับยาไทย: 2 วันแรก ยาห้าราก 2 แคปซูล+น้ำซาวข้าว 1 แคปซูล กินทุก 4 ชม.จนไข้ลด แล้วกินต่อ 3 เวลา ก่อนอาหาร วันที่ 3 เป็นต้นไป กินยา แปรไข้ 2 แคปซูล+น้ำซาวข้าว 1 แคปซูล 3 เวลา หลังอาหาร หากมีอาการไอ ให้กินยาสมุนไพรแก้ไอร่วมด้วย