เซเว่นฯ รับ 20,000 อัตรา อำนวยความสะดวกลูกค้า ช่วยคนตกงานจากโควิด-19

เซเว่นฯ รับ 20,000 อัตรา อำนวยความสะดวกลูกค้า ช่วยคนตกงานจากโควิด-19

ข่าวจาก เว็บไซต์ cp all.co.th แจ้งว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย มีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้น นอกจากการเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ร้านแล้ว บริษัทยังห่วงใยผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆ เพื่อสกัดเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายวงกว้างตามคำแนะนำของภาครัฐ บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกด้านการบริการส่งสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผ่านแอพพลิเคชั่น 7-Eleven Delivery โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงานและผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีงานทำ และผู้ประสบปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ด้วย

บริษัทจึงประกาศเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า Delivery จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถึงมือประชาชนที่บ้านพักอาศัย จำนวน 20,000 อัตราทั่วประเทศ โดยจะทยอยรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบริการ Delivery จากปัจจุบัน 1,500 สาขา เพิ่มเป็นทุกสาขาในอนาคต

สำหรับคุณสมบัติ

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 4.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 5.มีรถจักรยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ท่านใดสนใจติดต่อโทร :

กทม. ปริมณฑล : 091-004-9909, 091-004-9681

ภาคกลาง : 091-004-7615 / ภาคเหนือ : 091-004-7610

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 091-004-7607, 091-004-7609

ภาคตะวันออก : 091-004-7604, 091-004-7605

ภาคใต้ : 091-004-7611-14