สั่งปิดเพิ่ม! คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหารตึกแถว แผงลอย รถเข็น ห้ามนั่งกินที่ร้าน

สั่งปิดเพิ่ม! คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหารตึกแถว แผงลอย รถเข็น ห้ามนั่งกินที่ร้าน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้โพสต์ผ่านเพจ ผู้ว่าฯอัศวิน ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อลดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคน หรือการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายในวงกว้าง

เพื่อให้ความหมายของสถานที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้แก้ไขข้อความ ข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนี้

  1. ร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่เข้าพักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายเพื่อไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน
  2. ห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร)

“เพื่อให้ทุกๆ ท่านเข้าใจอย่างชัดเจน ผมจึงขอออกคำสั่งอธิบายเพิ่มเติม สาระสำคัญคือ

1.ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์) ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป

2.ธนาคาร ในและนอกห้างเปิดได้

3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น

4.ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้ (แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)

การสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้ทุกท่าน ฟังข้อมูลข่าวสาร จาก กทม. เท่านั้น” ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ระบุชัดเจน

 

ภาพประกอบ : ข่าวสดออนไลน์