ดูชัดๆ! สถานที่ไหนบ้างใน กทม.ถูกสั่งปิด 22 วัน 

ดูชัดๆ! สถานที่ไหนบ้างใน กทม.ถูกสั่งปิด 22 วัน

วันที่ 21 มี.ค. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์แถลงการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2) ระบุว่า

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในสงกว้างจึงมีความเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2563 จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 มี.ค.2563 และให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 12 เม.ย.2563 ดังต่อไปนี้

 • ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
 • ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
 • พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
 • ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
 • ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
 • สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 • สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
 • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 • สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
 • สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 • สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
 • สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงสัตว์หรือรับฝากสัตว์
 • สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • โรงมหรสพ (โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ)
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
 • สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย
 • สนามกีฬา
 • สนามม้า

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558