วิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องออกจากบ้าน-ใช้ชีวิตในที่ทำงาน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

ภาพจาก มติชนออนไลน์

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องออกจากบ้าน-ใช้ชีวิตในที่ทำงาน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

1.การเตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน

 • ออกจากบ้านเมื่อมีความจำเป็น
 • สังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว มีน้ำมูก ไม่ควรออกจากบ้าน
 • เตรียมหน้ากากอนามัย 2 อัน และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
 • ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าครอบปาก และจมูก กระชับใบหน้า ตลอดการเดินทางหรืออยู่ในที่คนแออัด

การเดินทาง 

 • เมื่อขึ้นยานพาหนะไม่ควรเอามือสัมผัสใบหน้า
 • ให้อยู่ห่างผู้โดยสารคนอื่น 1-2 เมตร
 • หลังลงจากยานพาหนะ ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

2. การใช้ชีวิตในที่ทำงาน 

 • บันได และลิฟต์ พยายามขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ หรือหากต้องใช้ลิฟต์ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น และให้ล้างมือทุกครั้งเมื่อออกจากลิฟต์
 • กินอาหาร 1. เหลื่อมเวลาพัก 2. ล้างมือก่อนกินและหลังกิน 3. นั่งห่างกัน 1 เมตร 4. ควรเป็นอาหารจานเดียว 5. กินอาหารปรุงสุก ร้อน 6. หากเป็นไปได้ควรมีภาชนะส่วนตัว 7. เลือกร้านสะอาด ปรุงอาหารตามสุขอนามัยที่ดี
 • ในห้องทำงาน 1. โต๊ะ เครื่องใช้ส่วนตัว ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน 2. อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดที่มีการสัมผัสใช้ร่วม ให้ทำความสะอาดบ่อยๆ 3. หลังใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือจุดรวมให้ล้างมือทุกครั้ง 4. นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 5. เปิดระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู อย่างน้อย 1 ซม. 6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกัน เช่น ประชุม สัมมนา หากจำเป็นอยู่ร่วมกันไม่เกิน 50 คน ให้อยู่ห่าง 1 เมตร และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

 • สุขา ล้างมือก่อน และหลังใช้ส้วม และปิดฝาชักโครกก่อนกด
 • หลังเลิกงาน ไม่ควรไปในที่ที่มีคนรวมตัวกันมากๆ และให้รีบกลับบ้านทันที หากจำเป็นต้องไปให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และอยู่ให้ห่างผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
 • กลับบ้าน ล้างมือก่อนเข้าบ้าน หลังเข้าบ้านให้เปลี่ยนชุด ชำระร่างกาย ในบ้านหากสมาชิกมีอาการต้องสงสัย ให้ปฏิบัติตามแนวทาง Home Quarantine
 • สัตว์เลี้ยงไม่ควรปล่อยนอกบ้าน หลังจับสัตว์เลี้ยงให้ล้างมือ ไม่ควรหอมจูบกอด