ระบบล่มแต่เช้า! คนแห่ลงทะเบียน รับคืนเงิน ‘ค่าประกันไฟฟ้า’ วันแรก ทำยังไงเช็กเลย 

ระบบล่มแต่เช้า! คนแห่ลงทะเบียน รับคืนเงิน ‘ค่าประกันไฟฟ้า’ วันแรก ทำยังไงเช็กเลย

วันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน รับคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า โดยพบว่า ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ระบบของการไฟฟ้านครหลวงล่ม

สำหรับวิธีลงทะเบียนของ การไฟฟ้านครหลวง MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) ดังนี้

1.ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

  • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
  • รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงแอพพลิเคชั่น MEA Smart Life ในฟังก์ชั่นชำระค่าไฟฟ้า

2. ช่องทางลงทะเบียน ประกอบด้วย 3 ช่องทาง คือ

1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)
 แอพพลิเคชั่น : MEA Smart Life
 เว็บไซต์ : www.mea.or.th
 Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
 Twitter : @mea_news
 Line : @meathailand
 สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ เมื่อ MEA ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าเจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของผู้วางหลักประกันประเภทเงินสด เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0 2256 3333 จำนวน 50 คู่สาย
(ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 –15.30 น. ในวันทำการ)

3. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต
(เฉพาะผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดที่ติดปัญหา เช่น การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อนามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)

3. ช่องทางรับเงิน กรณีลงทะเบีนกับ กฟน. มี 3 ช่องทาง โดยสามารถขอคืนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้วางหลักประกัน
ช่องทางที่ 2 บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อตรงกับผู้วางหลักประกันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
ช่องทางที่ 3 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) มีวิธีดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ได้ที่ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ หรือ สแกน QR Code

โดยกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประชาชน ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ส่งหลักฐานผ่านระบบและรอรับเงินตามช่องทางดังนี้ Prompt Pay บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือรับเงินสด ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ ทั้งนี้ PEA จะส่ง SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ โดยเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป