วอนใช้ “ฟ้าทะลายโจร”อย่างเหมาะสม อภัยภูเบศร ย้ำจำกัดจำนวนซื้อ กันกักตุน

วอนใช้ “ฟ้าทะลายโจร”อย่างเหมาะสม อภัยภูเบศร ย้ำจำกัดจำนวนซื้อ กันกักตุน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร โพสต์ชี้แจงกรณีประชาชนจำนวนมากแห่ซื้อ “ฟ้าทะลายโจร” หวังใช้ป้องกันโควิด-19 จนทำให้สินค้าขาดตลาดนั้น มีข้อเท็จจริงที่สังคมควรตระหนักดังนี้

หนึ่ง ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการต้านหวัด และมีกลไกต้านเชื้อไวรัสตามที่ได้เคยให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยยืนยันผลการป้องกัน และการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่แนะนำการใช้เมื่อมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเริ่มมีอาการของหวัด และฤทธิ์การเสริมภูมิคุ้มกัน โดยต้องรับประทานตามขนาดที่แนะนำอย่างเคร่งครัด และอ่านคำเตือน ข้อควรระวังก่อนรับประทาน

สอง จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทางอภัยภูเบศร ได้เพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าเดิมถึง 10 เท่า เพื่อจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภครวมถึงผู้ที่มีอาการและจำเป็นต้องใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง แต่เนื่องด้วยความต้องการมีจำนวนมากและเกรงว่าจะเกิดการนำไปใช้อย่างผิดวิธี อภัยภูเบศร จึงขอจำกัดจำนวนการซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า หรือการจำหน่ายเกินราคา และการใช้ยาเกินจำเป็น

สาม ทางอภัยภูเบศร ยังคงยืนยันการจำหน่าย ฟ้าทะลายโจรแคปซูล แบบกระปุก บรรจุ 60 แคปซูล ในราคา 80 บาท ขอความร่วมมือประชาชนอย่ากักตุนสินค้า และไม่จำหน่ายเกินราคาโดยเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในยามวิกฤต แนะนำผู้บริโภคพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

และสี่ ช่องทางการจำหน่ายฟ้าทะลายโจร สามารถหาซื้อได้จากช่องทาง ดังนี้ ศูนย์จำหน่ายปราจีนบุรี (037-211-316), ไลน์ @abhai_herb, ร้านออนไลน์ www.abhaishop.com, ร้านยา ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น โดยทุกช่องทางจะมีการจำกัดจำนวนซื้อตามความเหมาะสม