พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เริ่มเก็บค่าเข้าชม1ธ.ค. ชี้ค่าใช้จ่ายสูงเดือนละ1ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ บุตรชายอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ได้ออกประกาศพิพิธภัณฑ์บ้านดำ จ.เชียงราย ผ่านทางเว็บเพจเฟซบุ๊ก “thawanduchanee” ในเรื่องการเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ มีข้อความระบุว่า “ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์บ้านดำรับใช้ผู้คนตลอดมาโดยปราศจากค่าเข้าชม และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารรุ่นต่อรุ่นที่ต้องนำเงินส่วนตัวมาดูแลใช้จ่ายในพิพิธภัณฑ์ เป็นจำนวนเดือนละกว่า 1 ล้านบาท ถามว่าในอนาคตบ้านดำจะสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคงได้อย่างไร

ทุกวันนี้บ้านดำชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา เพราะบ้านดำส่วนใหญ่สร้างจากไม้ ทั้งปัญหาแผ่นดินไหว อุทกภัย พายุฤดูร้อน ปลวกและแมลง ทางเราจึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น อีกทั้งยังต้องสร้างส่วนขยายต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี
ทางเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าเข้าชม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุง ปรับปรุงการบริการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สนับสนุนสวัสดิการของพนักงานทุกคน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์บ้านดำสามารถดำรงคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ที่นี่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นบ้านของทุกคน พวกเราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสงวนไว้ให้เป็นทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ที่นี่เป็นที่รับใช้ผู้คนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบต่อไป

ทางพิพิธภัณฑ์บ้านดำจึงขอทำการเก็บอัตราค่าเข้าชมเป็นจำนวน 80 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดทำหนังสือประวัติและรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ พิมพ์ 4 สี บนกระดาษเคลือบมันอย่างดี (มูลค่าหนังสือเล่มละ 100 บาท) มอบให้ผู้เข้าชมทุกท่าน หรือแผ่นพับนำชมสำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชม ปรับเวลาเข้าชมใหม่ ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. (ไม่เว้นช่วงหยุดพักเที่ยง) นอกจากนี้จะมีการเปิดให้เข้าชมภายในบ้านบางหลัง มีการจัดนิทรรศการพิเศษหมุนเวียน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 รอบ มีกิจกรรมที่น่าสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี

ผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าเข้าชม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 120 ซม. นักเรียน/นักศึกษา ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักศึกษา ข้าราชการ ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร มัคคุเทศก์ ที่แสดงบัตรประจำตัว พระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงศีลทุกศาสนา สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพทุกประเภท องค์กร/หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนผู้ซึ่งติดต่อมาล่วงหน้า โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่มาทัศนศึกษา”

เดิมแล้วทางพิพิธภัณฑ์บ้านดำจะเริ่มเก็บค่าเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 แต่ขอยกเว้นการเก็บค่าเข้าชม เป็นเวลา 30 วัน เริ่มเก็บค่าเข้าชม วันที่ 1 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

ทีมา มติชนออนไลน์