LH Bank ผนึก MTL รุกตลาดประกันชีวิต ผสานจุดแข็ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า

LH Bank ผนึก MTL รุกตลาดประกันชีวิต ผสานจุดแข็ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า

MTL – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผนึกกำลัง เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมเป็น Exclusive Partnership ทางธุรกิจ ผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ Bancassurance เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำร่องออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท  Index Linked เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกยุคดอกเบี้ยขาลง

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Exclusive Partnership) กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตยาวนานกว่า 69 ปี โดยการเป็น Exclusive Partnership ในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ Bancassurance  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีผ่านนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ด้าน คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MTL) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ครั้งสำคัญ เพื่อร่วมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ในทุกช่วงของชีวิตและทุกไลฟ์สไตล์ให้แก่ลูกค้าของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ

รวมไปถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในรูปแบบ Reskill และ Upskill ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอล  และสามารถตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว (Personalized) เข้าถึงความต้องการรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านสุขภาพ การออมเพื่ออนาคต การสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว และการบริหารเงินในวัยเกษียณ เป็นต้น อีกทั้งจะนำนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ทันสมัย  มาใช้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ LH Bank Happy Life 919 (มีเงินปันผล)” ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตประเภท Index Linked ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในระดับสากล โดยอ้างอิงการลงทุนจากดัชนี ภายใต้การบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญที่มีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก ถือเป็นประกันชีวิตที่เหมาะกับภาวะดอกเบี้ยขาลงในปัจจุบัน โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านั้น

นอกจากนี้เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้จัดเตรียมแบบประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไว้อย่างหลากหลาย เช่น

– LH Bank Elite Health สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่มอบความคุ้มครองดูแลแบบเหนือระดับที่มากกว่า สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี สร้างความอุ่นใจและหมดกังวลเพราะความคุ้มครองสุขภาพจะอยู่ดูแลคุณไปจนแก่เฒ่า

– LH Bank Unit Linked ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง สามารถกำหนดรูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปลี่ยนทุนประกัน จัดสรรการลงทุนให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคัดสรรมา ผนวกกับความแข็งแกร่งของกองทุนจาก LH Fund

คุณสาระ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิต  ทั้งประกันภัยรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี!  เพียงดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “MTL Click” พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันที

โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000  บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว

ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “MTL Click”  ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครอง ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563