2 ข้อต้องรู้ทำตามไม่ยาก หากเอสเอ็มอีอยากขายของใน ‘เซเว่นฯ’

2 ข้อต้องรู้ทำตามไม่ยาก หากเอสเอ็มอีอยากขายของใน ‘เซเว่นฯ’

คุณภูเมษ ถิระเดชาพงศ์ ผู้ชำนาญการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บอกว่า เอสเอ็มอีจะประสบความสำเร็จได้ ต้องคำนึงถึง 3 ข้อ คือ 1.Brand Positioning กำหนดตำแหน่งสินค้าให้ชัดเจน ว่าสินค้าที่จะขายเป็นสินค้าแบบไหน ขายใคร สื่อสารกับใคร อยู่ตรงไหนของสมรภูมิ 2.Brand Personality กำหนดบุคลิกของแบรนด์ เช่น เป็นผู้ให้ เป็นคนเก่ง หรือหากเทียบกับดารา ศิลปิน คนดังแล้ว เป็นใคร ต้องมองแบรนด์เป็นคน และมองคนเป็นแบรนด์ 3.Brand Identity ชูจุดเด่นที่แบรนด์สินค้าของเราไม่เหมือนสินค้าของคนอื่น เช่น เป็นสูตรลับต้นตำรับของครอบครัว

สำหรับสินค้าที่ต้องการนำเสนอเพื่อวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อ

1.ต้องมีมาตรฐาน สินค้าทุกกลุ่ม ทุกประเภท จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างที่ภาครัฐหรือกฎหมายกำหนด เช่น ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถานประกอบการมีสุขอนามัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP

2.ต้องมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด สินค้าต้องพร้อมแข่งขันในตลาด มีจุดเด่น มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์ เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า หมั่นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Engagement) อย่างสม่ำเสมอ เป็นคู่คิดกับลูกค้า เป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าของแบรนด์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ทีมงาน ครอบครัว สังคม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งคนเก่งและคนดี