สงสัยไหม ทำไม “แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 60-70%” ถึงฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้?

สงสัยไหม ทำไม “แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 60-70%” ถึงฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้?

แอลกอฮอล์เจล 70% – วิธีการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ที่สำคัญมากอันหนึ่ง คือ ‘การล้างมือ’ แต่เราก็ไม่สามารถทำการล้างมือได้ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนอยู่ในที่สาธารณะ จึงจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยทดแทนซึ่งสารที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัว “เจลล้างมือ” ก็เป็นหนึ่งในนั้น

แต่เจลล้างมือธรรมดาทั่วไป ไม่สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสได้ “เจลแอลกอฮอล์” จึงเป็นตัวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด และต้องเป็น “แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 60-70% ขึ้นไป” ด้วย! แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมต้องเป็นแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 60-70% ?

แอลกอฮอล์ 60-70% สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยการละลายผนังเซลล์ นอกจากนั้นยังอาศัยน้ำในการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของผนังเซลล์ เพื่อทำปฏิกิริยาเร็วขึ้น นอกจากนั้น ระยะเวลาที่แอลกอฮอล์สัมผัสกับผนังเซลล์ ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการฆ่าเชื้อไวรัสเช่นกัน และการที่ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มีไม่มากเกินไป ทำให้การระเหยไม่เร็ว ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคสูง เป็นการเพิ่มระยะเวลาที่แอลกอฮอล์จะสัมผัสเชื้อโรคนั่นเอง

ส่วนแอลกอฮอล์ 100% ถือเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ โรงงานผลิตเจลล้างมือจึงชอบนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์ 100% จะทำให้โปรตีนของผนังเซลล์มีการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นชั้นโปรตีนที่พื้นผิวที่คลุมโปรตีนข้างใต้ ทำให้เชื้อโรคที่อยู่ใต้พื้นผิวนั้นไม่ถูกทำลาย นอกจากนั้น แอลกอฮอล์ความเข้นสูงยังระเหยเร็ว ทำให้ระยะเวลาที่แอลกอฮอล์สัมผัสกับเซลล์เชื้อโรคหรือไวรัส ไม่มากพอที่จะฆ่าเชื้อได้หมด

แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้า จะมีความเข้มข้นประมาณ 35-40% ถือเป็นความเข้มข้นที่ต่ำ ไม่สามารถทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคได้ จึงไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้

การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล จึงควรเลือกซื้อที่มีความเข้มข้น 60-70% ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นเอง!

ที่มา  83592 by หมอหวาน