ไทยจัดทำแอปฯ ติดตามผู้เดินทางจากพท. เขตติดโควิด-19

ไทยจัดทำแอปฯ ติดตามผู้เดินทางจากพท. เขตติดโควิด-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการท่าอากาศยาน กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายระหว่างกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน พร้อมประสานกระทรวงพาณิชย์จัดสรรหน้ากากอนามัยเพิ่มเป็นวันละ 1 ล้านชิ้น

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะนำแอปพลิเคชันของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาใช้ติดตามตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยให้ผู้เดินทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูลในการติดต่อเพื่อติดตาม ทำให้ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ใดในระหว่างกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน โดยมีระบบติดตามส่วนกลางที่กรมควบคุมโรค ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อสม. และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ติดตาม หากผู้ถูกกักตัวออกนอกพื้นที่ แอปพลิเคชันสามารถติดตามได้ว่าอยู่ในพื้นที่ใด

“ขอย้ำว่า แอปพลิเคชันนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัว และขอให้กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่อาจจะแพร่โรคไปให้ผู้ที่ใกล้ชิดได้หากป่วย ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือกัน เพื่อที่จะก้าวข้ามวิกฤตปัญหาโรคโควิด -19 ไปให้ได้” ดร.สาธิตกล่าว

สำหรับเรื่องหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีข่าวดี หลังจากที่ผมได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ให้จัดสรรจาก 300,000 ชิ้นต่อวัน เป็น 700,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 430,000ชิ้น

ซึ่งได้กระจายไปถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว และวันนี้ได้ประสานรองนายกรัฐมนตรีและและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอโควตาเพิ่มเป็น 1,000,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อจัดสรรเพิ่มให้กับโรงพยาบาล ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง ๆ  ในเครือข่าย