BTS ฝึกซ้อม แผนบริหารความเสี่ยง-เหตุขัดข้องทางราง ครั้งที่ 9

BTS ฝึกซ้อม แผนบริหารความเสี่ยง-เหตุขัดข้องทางราง ครั้งที่ 9

เวลา 23.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือจัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางราง ครั้งที่ 9

โดยมี นายวิรัช  พิมพะนิตย์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการฝึกซ้อม พร้อมด้วยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม                       นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายสุมิตร  ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายวิทยา  พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                               บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมฯ ในกรณี  การให้บริการจากเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องเคลื่อนที่ไม่ได้ ก่อนเข้าสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว

โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ.     (ขสมก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางครั้งนี้จัดโดย บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ภาพรวมของเหตุการณ์ ระหว่างเวลา 01.20 – 02.40 น. (เวลาฝึกซ้อม) โดยสถานการณ์แรกขบวนรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ออกจากสถานีหมอชิต (N8)  ฝั่งมุ่งหน้าสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) เกิดขัดข้องเคลื่อนที่ต่อไม่ได้หยุดอยู่ระหว่างทางก่อนถึง สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9)  ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าทำการแก้ไขปัญหา

โดยการนำขบวนรถไฟฟ้าเข้ามาต่อพ่วง แล้วลากเข้าสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) แต่ขณะเข้าจอดเกิดระบบไฟฟ้าในรางขัดข้อง ทำให้รถเข้าจอดไม่ตรงจุดจอดปกติ จึงต้องทำการอพยพผู้โดยสารผ่าน ประตู เข้า – ออก ด้านข้างสำหรับพนักงานขับรถไฟฟ้า ที่ชั้นชานชาลาของสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ กรณีเกิด ผู้โดยสารหนาแน่นในสถานีแล้ว ดังนี้

ประกาศแจ้งผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟฟ้า และบนชั้นชานชาลาเป็นระยะ ถึงเหตุขัดข้องและเกิดความล่าช้า พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้บริการทางเลือกอื่น ๆ
ประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทางการสื่อสาร อาทิ Application ‘BTS SkyTrain’ Twitter BTS SkyTrain   Line@BTSSKYTRAIN

แจ้ง ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม(ศปภ.คค.) เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอ
ประสานความร่วมมือกับรถขนส่งสาธารณะ ในการอำนวยความสะดวกรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด เพื่อช่วยลดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง และบรรเทาปัญหาการเดินทาง

ทั้งนี้สำหรับ การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางราง เป็นการฝึกซ้อม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุการณ์ ตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

เพื่อให้เกิดความชำนาญในการแก้ไขสถานการณ์ และในการเผชิญเหตุ รวมทั้งสามารถประสานงานในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน แก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีกำหนดจัดการฝึกซ้อมเป็นประจำทุก4  เดือน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะทางราง จะลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วย อีกด้วย