พระร่วมสู้โควิท อาสาทำ “หน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์” ใช้เอง

“เริ่มต้นที่วัด สานต่อในชุมชน” พระร่วมสู้โควิท อาสาทำ “หน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์” ใช้เอง 

พระร่วมสู้โควิท – ที่เพจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้เผยแพร่ภาพข่าว พระกว่า 200 รูปจากทุกวัด 4 อำเภอ อำเภอเขาย้อย บ้านลาด บ้านแหลม และอำเภอเมือง พร้อมลงพื้นที่หลังได้รับการถวายความรู้ ติดอาวุธสู้ป้องกันโรค

ตั้งต้นตั้งแต่ รู้จักสิทธิจากยื่นบัตรประชาชนพระ เมื่อเข้ารับการรักษา การย้ายสิทธิ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรให้ถูกวิธี

การเรียกรถฉุกเฉิน การส่งต่อ ไปจนถึงขั้นตอน การเยี่ยมบ้าน จาก สปสช.เขต 5 ราชบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจากทีมโรงพยาบาลทั้ง 4 อำเภอ และจากทีมสนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2563 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พระวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้เมตตาเล่าว่า “ พระที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้ชื่นชม พร้อมบอกว่าเมื่อกลับไปถึงวัดหลังจากการเรียนหลักสูตร อบรมพระนักสื่อสาร-พระคิลานุปัฎฐาก ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง(3 วัน) จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน้ากากอนามัยที่ทำเองกับมือ เจลแอลกอฮอล์ไปใช้ ไปชวนพระในวัด ญาติโยมมาร่วมกันจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อสู้กับไวรัสโคโรน่า โรคโควิท 19 ซึ่งใช้ได้ทันที

หลังจากนั้นจะเริ่มฝึกปฏิบัติเก็บชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมอีก 19 ชั่วโมง ให้ครบตามหลักสูตร 35 ชั่วโมง นับเป็นครั้งแรก เป็นเรื่องที่ดี ที่เป็นการเริ่มต้นอบรมครั้งแรกในกลุ่มพระสงฆ์ ที่จะมามีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตัวเอง ดูแลพระในวัดด้วยกัน ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และร่วมกันปรับเปลี่ยนสุขภาพ อาหารโภชนาการที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม การออกกำลังที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน กวาดลานวัด การบริหารร่างกายในท่าทางที่เหมาะสม รวมถึงเรียนรู้การดูแลปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การช่วยเหลือฟื้นฟู กรณีพระติดบ้าน ติดเตียง และวางแผนจะจัดอีกรุ่น ให้กับอีก 4 อำเภอที่เหลือคือ อำเภอชะอำ หนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน ท่ายาง อีก 1 รุ่นประมาณ 200 รูป ณ วัดหนองจอก อ.ท่ายาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

สปสช. เขต 5 ราชบุรี นำโดย นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้ช่วยผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๕ ทุกโรงพยาบาล สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมกันเป็นวิทยากรครั้งนี้ และทุกวัดร่วมกันส่งตัวแทนพระมาร่วมอบรม ถวายปัจจัยค่าเดินทางและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการคัดกรองสุขภาพ โดยคาดหวังให้พระที่ผ่านการอบรม/ถวายความรู้ไปสื่อสารได้อย่างถูกต้องในวัด ญาติโยมในพื้นที่ชุมชนต่อไป