กระทรวงมหาดไทย แจกหน้ากากผ้า 274,923 ชิ้น ให้ปชช. พร้อมเร่งผลิตให้ครบ 50 ล้านชิ้น

กระทรวงมหาดไทย แจกหน้ากากผ้า 274,923 ชิ้น ให้ปชช. พร้อมเร่งผลิตให้ครบ 50 ล้านชิ้น

หน้ากากผ้า – นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองของกระทรวงมหาดไทย ตามข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ว่า ได้มีการจัดอบรมบุคลากรโครงการ ครู ก. แล้ว 200,100 คน เพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่การทำหน้ากากผ้า และทยอยแจกจ่ายหน้ากากผ้าไปแล้ว 274,923 ชิ้น

นายกรัฐมนตรี เป็นผู้เริ่มสั่งการให้จัดทำหน้ากากผ้า เพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกแทนหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่ง เร่งผลิตหน้ากากผ้าให้ครบ 50 ล้านชิ้น เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง สำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถเรียนรู้การทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เองกับเจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อจะได้มีหน้ากากผ้าเป็นของตนเองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์