กสิกรไทย ประกาศปิด 5 สาขา ที่สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

กสิกรไทย ประกาศปิด 5 สาขา ที่สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 ราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย ประกาศปิด 5 สาขาชั่วคราว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ว่าตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 2 ราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น

แม้ว่าผู้ป่วย 2 ราย ดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานธนาคารกสิกรไทย และในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ธนาคารจึงขอประกาศหยุดการให้บริการสาขา และศูนย์บริการเดอะวิสดอมในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

รายชื่อสาขา/ศูนย์ ที่ปิดทำการชั่วคราว
1. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ
3. ศูนย์บริการเดอะวิสดอม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Wisdom Lounge)
4. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
5. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2

โดยธนาคารให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขา/ศูนย์ ในท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self-quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. บมจ. การท่าอากาศยานไทย
4. กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง)

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาของธนาคารในบริเวณใกล้เคียงได้ตามปกติ