GPO เปิดจำหน่าย “แอลกอฮอล์เจล” ออนไลน์ เริ่มพรุ่งนี้ล็อตแรก!

GPO เปิดจำหน่าย “แอลกอฮอล์เจล” ออนไลน์ เริ่มพรุ่งนี้ล็อตแรก!

GPO – องค์การเภสัชกรรม เปิดให้ประชาชนสั่งซื้อแอลกอฮอล์เจล แบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นล็อตแรก แอลกอฮอล์เจลดังกล่าว มีลักษณะเป็นเจลใส ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรคเพื่อการรักษาสุขอนามัย มีให้เลือกซื้อกัน 2 แบบ

1. แอลกอฮอล์เจล Set 1 ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอดและขวดปั๊ม (ขวดปั๊มขนาด 450 กรัม 1 ขวด และ ชนิดหลอด 50 กรัม 5 หลอด) จำหน่ายในราคา 190 บาท

2. แอลกอฮอล์เจล Set 2  ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด 50 กรัม จำนวน 10 หลอด จำหน่ายในราคา 240 บาท

ทางองค์การเภสัชกรรม ได้จำกัดจำนวนซื้อคนละ 1 ชุดเท่านั้น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ GPO