ไข้เลือดออกระบาดทั่ว 7จว.ใต้ตอนล่าง ผู้ป่วยกว่า 7,000 ตาย 11 ราย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.)ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่าในพื้นที่ สคร. 12 มี จ.สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และ จ.ยะลา พบผู้ป่วย 7,596 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 58 ผู้ป่วยตาย 11 ราย จ.สงขลา 6 ตรัง 1 สตูล 1 นราธิวาส 1 ยะลา 1 และ ปัตตานี 1 คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ จ.สงขลา

รายงานข่าวแจ้งว่าอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ.สงขลา อ. คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ จะนะ เมืองสงขลา สะเดา นาทวี สะบ้าย้อยและ อ.เทพา จ.พัทลุง อ.ตะโหมด อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.เมืองพัทลุง จ.ยะลา อ. เมืองยะลา อ. เมืองนราธิวาส อ. รือเสาะ จ.ตรัง อ.เมือง จ.สตูล อ.เมือง จ.ปัตตานี อ. ยะหริ่ง

 

 

ที่มา มติชน