กลุ่มนักกฎหมายคนพิการ เรียกร้อง ขอตู้ ATM ให้คนตาบอด สามารถใช้งานได้

กลุ่มนักกฎหมายคนพิการ เรียกร้อง ขอตู้ ATM ให้คนตาบอด สามารถใช้งานได้

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ใช้ชื่อว่า กลุ่มนักกฎหมายคนพิการ ได้ทำการรณรงค์ผ่าน change.org โดยทำจดหมายเปิดผนึก ส่งถึง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมธนาคารไทย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร เพื่อเรียกร้องเรียกร้องขอตู้กดเงิน(ATM)ที่คนตาบอดสามารถใช้งานได้

จดหมายดังกล่าว มีเนื้อหาระบุว่า แม้ไทยจะมีเครื่อง ATM จำนวนมาก ติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่สำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มีอยู่กว่า 200,000 คน ไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจุบันเครื่อง ATM กำลังถูกเปลี่ยนเป็นระบบ touch screen และไม่มีฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นเลย ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นต้องให้ผู้อื่นกดเงินหรือทำธุรกรรมแทนให้ เป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัตรและรหัส ATM สูญเสียความเป็นส่วนตัว สูญเสียความปลอดภัยทางการเงิน นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการเงิน

.การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม เป็น สิทธิขั้นพื้นฐาน ของประชาชนมิใช่หรือ แต่ทำไมคนกลุ่มนี้ กลับถูกหลงลืม ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐเลย หลายๆธนาคารก็ยังเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ ธนาคารแต่ละสาขา สร้างวิธีปฏิบัติสำหรับคนพิการทางสายตาแตกต่างออกกันไป ขึ้นอยู่กับผู้จัดการธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการเงินอย่างมาก เช่น การเปิดบัญชีต้องมีผู้ดูแลคนพิการมาร่วมเปิดบัญชีหรือร่วมเป็นพยานในการทำธุรกรรมครั้งนั้นด้วย การถอนเงิน ต้องมีผู้ดูแลคนพิการเซ็นยินยอมด้วยเสมอ หรือ ไม่อนุญาตให้คนพิการทำบัตรกดเงินสด เพราะเขามองผู้พิการเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องการตัดปัญหาความยุ่งยากจากลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นความเห็นและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ปิดโอกาส ไม่ให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการบริการทางการเงิน กลายเป็นว่า คนตาบอดบางคนมีรายได้ แต่ไม่มีบัญชีธนาคาร บางคนมีเงินเดือนแต่ก็ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ มีเงินในบัญชี เหมือนมีขุมทรัพย์ปิดตาย ทำไมนำออกมาใช้ได้ยากเหลือเกิน

.ทางกลุ่มนักกฎหมายคนพิการ จึงขอเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้

  1. เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เข้ามาควบคุมและออกหลักปฏิบัติของธนาคารที่มีต่อคนพิการให้เหมือนกันทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกและได้รับความเป็นธรรมทางการเงิน
  2. เรียกร้องให้ธนาคารทุกแห่งต้องจัดหาตู้กดเงินสด (ATM) ที่มีระบบสนับสนุนการใช้งานสำหรับคนพิการทางสายตา
  3. ในระหว่างจัดหาตู้ ATM ดังกล่าว ให้ธนาคารเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถกดเงินสดด้วยตัวเองได้

ภาพประกอบ : ประชาชาติธุรกิจ