ผีน้อยทำป่วน! เดอะมอลล์บางแค ปิด 2 ร้านดัง 3 วัน บิ๊กคลีนนิ่ง ให้พนักงานพัก 14 วัน

ผีน้อยทำป่วน! เดอะมอลล์บางแค ปิด 2 ร้านดัง 3 วัน บิ๊กคลีนนิ่ง ให้พนักงานพัก 14 วัน มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุด เพื่อความปลอดภัย

บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  อย่างใกล้ชิด   ควบคู่กับมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน  ผู้ประกอบการ  และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

สำหรับกรณีทีมีผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและหลีกเลี่ยงเฝ้าระวังอาการ 14 วัน  มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคนั้น บริษัทฯ ได้มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดใหญ่ในคืนวันที่ 5 มีนาคม 2563  เป็นการเพิ่มเติมทันที  นอกเหนือจากแนวทางการฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดที่ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการร้านค้าที่กลุ่มเสี่ยงเข้าไปใช้บริการ จะทำการปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน  ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม  2653   เพื่อทำความสะอาด  ฆ่าเชื้อโรค ปิดร้านที่บุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าใช้บริการ 3 วัน 2 ร้าน คือร้าน Fresh Me และร้าน Miniso รวมทั้งให้พนักงานร้านค้าเฝ้าระวังอาการในที่พักเป็นเวลา  14  วัน 

บริษัทฯ  ขอให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน   และขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง  โปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการเฝ้าระวังตนเองภายในระยะเวลา 14 วัน  เพื่อร่วมกันผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด