ไปรษณีย์ไทย เข้มมาตรการสกัดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อพัสดุส่งจากต่างประเทศทุกชิ้น

ไปรษณีย์ไทย เข้มมาตรการสกัดโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อพัสดุส่งจากต่างประเทศทุกชิ้น พร้อมเตรียมจำหน่ายเจลล้างมือที่ ปณท 10,000 แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำชับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เข้มมาตรการรับมือโควิด-19 ในไปรษณีย์ทุกขั้นตอน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วเกือบหนึ่งแสนคน ซึ่งประเทศไทยเองก็มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว 43 คน เสียชีวิต 1 คน และองค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้ประกาศให้เป็นภัยฉุกเฉินสากล

นายพุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มว่า กระทรวงดีอีเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เล็งเห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทย จึงได้กำชับให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศมีมาตรการป้องกัน ติดตาม และเฝ้าระวังอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุด และลดการระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งอาจปะปนมากับเส้นทางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการหลักในด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ที่มีเครือข่ายครอบคลุม เข้าถึงทุกครัวเรือนของไทย ขานรับนโยบายของรัฐบาลพร้อมออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าขั้นสูงสุด ดังนี้

ด้านการให้บริการลูกค้า จัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์

ด้านที่ทำการไปรษณีย์ ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกครึ่งชั่วโมงของที่ทำการไปรษณีย์ รวมถึงร้านไปรษณีย์และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทุกแห่ง โดยเฉพาะจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ

ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไปรษณีย์ไทยได้ให้ความรู้/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดลูกค้า มีมาตรการสั่งห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น พร้อมแนะวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าว

ด้านศูนย์ไปรษณีย์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น ภายในศูนย์ไปรษณีย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าจากต่างประเทศของไปรษณีย์ไทยก่อนกระจายส่งพัสดุไปยังประชาชน

ด้านการกระจายเจลแอลกอฮอล์ ด้วยศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายรวมกว่า 10,000 แห่ง ได้ร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เตรียมวางจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นในราคาที่เป็นธรรม

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มว่า อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ได้จัดเตรียมแผนการรับมือการระบาดสู่ระยะที่ 3 หากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการแพร่ระบาดภายในประเทศที่ติดเชื้อในคนสู่คนจากการสัมผัสแบบใกล้ชิด ดังนี้

ด้านผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยประชาชนจำเป็นต้องงดการออกจากเคหะสถาน ไปรษณีย์ไทยพร้อมทำหน้าที่ในการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ใช้บริการถึงบ้าน

ด้านที่ทำการไปรษณีย์ ได้กำกับให้รายงานเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการเดียวกันกับไปรษณีย์ไทยที่ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งไปรษณีย์ไทยมีแผนรองรับการจัดการงานที่คงค้าง ทั้งงานรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย ไม่ให้ล่าช้าหรือเสียหาย

ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ รวมถึงเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีความเสี่ยง มีมาตรการให้หยุดงานทันที และจะรายงานอาการของพนักงานโดยไม่มีการปกปิดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมจะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมมาปฏิบัติงานแทนเพื่อให้การทำงานไม่หยุดชะงัก

ทั้งนี้ การขนส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คือ ปลายทางเมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ในมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายทางบางพื้นที่ในประเทศอิตาลี ขณะนี้ได้ปิดให้บริการรับฝากสิ่งของเป็นการชั่วคราว และการฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศมองโกเลีย รับฝากส่งด้วยบริการคูเรียร์โพสต์เท่านั้น