เด็ก ม.รังสิต เจ๋ง! คว้า 3 รางวัล เวที “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

เด็ก ม.รังสิต เจ๋ง! คว้า 3 รางวัล เวที “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ 3 รางวัล จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I – New Gen Award 2020) ในงาน  “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand  Inventors’ Day 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นางสาวรุ่งนภา งามกระจ่าง และ นางสาวปิยวรรณ  ทรายทอง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลเหรียญทอง ทีมที่ 1 ผลงานเรื่อง เครื่องเตือนการรั่วซึมของเลือดที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ผู้ป่วย กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า  สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ฟอกไตได้ โดยสามารถวัดการรั่วซึมของเลือดที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ผู้ป่วยได้ ซึ่งเครื่องดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำ

“การคิดค้นผลงานดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับ นายแพทย์ สมชัย ชีวิน์ศิริวัฒน์  มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ซึ่งพบว่าเครื่องฟอกไตในปัจจุบันนั้นจะไม่มีการแจ้งเตือน หากสายส่งเลือดหลุดหรือเกิดการรั่วซึมของเลือดออกมาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ ทำให้เป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์ฟอกไต ทั้งนี้ ประโยชน์ของการใช้เครื่องเตือนการรั่วซึมฯ ระหว่างใช้งาน หากมีการรั่วซึมของเลือด เครื่องจะแจ้งเตือนออกมาเป็นเสียงและแสงได้ในช่วงเวลา 3-8 วินาที ทำให้พยาบาลสามารถมาดูแลผู้ป่วยได้ทันที สำหรับเครื่องนี้เราได้มีการคิดค้นและพัฒนาต่อจากรุ่นที่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยได้มีการทดลองกับผู้ป่วยจริง ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนช่วยในการให้ข้อมูล ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ของรุ่นพี่และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยค่ะ” นางสาวรุ่งนภา กล่าว

สำหรับทีมที่ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องตรวจการได้ยินโดยใช้โปรแกรม labVIEW ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยนายภูริวัฒน์ อนันต์ปฏิเวธ (เชน) และนายอธิป สุจริตธรรม (ริว) กล่าวถึงที่มาของผลงานดังกล่าวว่า จากการที่โลกของเรากำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น เมื่อผู้สูงอายุเยอะขึ้นปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการได้ยิน จึงต้องมีการตรวจวัดการได้ยิน แต่การตรวจวัดการได้ยินในปัจจุบัน ต้องใช้เครื่องตรวจวัดการได้ยินที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง เราจึงได้คิดค้น Audio Meter by using labVIEW Program หรือเครื่องตรวจวัดการได้ยินโดยใช้โปรแกรม labVIEW เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ สะดวกต่อการใช้งาน และมีมาตรฐานเทียบเท่าเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ

หลักการทำงานของเครื่องดังกล่าวจะแตกต่างจากเครื่องตรวจวัดการได้ยินปกติ ตรงที่ตัวเครื่องของเราเน้นไปทางซอฟต์แวร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการทดสอบ แต่เครื่องตรวจการได้ยินปกติทั่วไปจะพกพาไม่สะดวก ทั้งนี้ เราได้ทำการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงก่อนที่จะทำจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

“สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่เมื่อได้รางวัลมาก็รู้สึกภูมิใจและดีใจ อีกทั้งยังเป็นการทำให้วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นที่รู้จักและคนภายนอกเห็นความสามารถในการคิดค้นงานวิจัยเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ” นายภูริวัฒน์ กล่าว

ด้าน นายสุริยา ทองวรรณ  และ นางสาววราภรณ์ มงคลกาย  ทีมที่ 3 เจ้าของรางวัลเหรียญเงิน กล่าวถึงผลงานเรื่อง เครื่องตรวจวัดการทรงตัวให้สมดุลในท่านั่งของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ว่า เป็นผลงานที่ช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกโดยใช้หลักการวัดแรงกดจากการนั่งที่บริเวณเบาะ ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งหากพบความไม่สมดุลในท่านั่ง จะส่งค่าผ่านบลูทูธไปที่แอพพลิเคชั่นในสมาร์ตโฟน หลังจากนั้นแอพพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างให้กลับมาในท่าที่สมดุล แล้วบันทึกค่าการฝึกแต่ละครั้งใน Google Sheet ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวสามารถลดความผิดพลาดจากการประเมินทางคลินิก ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสันหลังคด ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก ให้กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปฝึกใช้ที่บ้านได้

“สำหรับผลงานนี้ทำร่วมกับรุ่นพี่ปี 4 ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป” นายสุริยา กล่าว